Zeeuws-Vlaanderen, de beste plek voor opvang en onderwijs van jouw kind

Samen zetten we ons elke dag in om de beste opvang en scholing te bieden aan alle kinderen in Zeeuws-Vlaanderen! Het aanbod is groot: op deze website, speciaal bestemd voor ouders en verzorgers, vind je een overzicht van alle locaties van opvang en scholen in alle plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen. Je zoekt en vindt heel gemakkelijk de opvang of school in de plaats(en) van jouw keuze. We hopen dat dit jou een goed inzicht geeft in alle mogelijkheden.

Vragen over corona? Op de website van Rijksoverheid.nl vind je de veelgestelde vragen over corona en kinderopvang en onderwijs.

In Zeeuws-Vlaanderen geloven we in de ontwikkelkracht van kinderen. We waarderen alle kinderen zoals ze zijn en helpen ze op weg hun beste zelf te worden. Dit doen we onder andere door onze kwalitatief hoogwaardige kinderopvang en basisscholen goed op elkaar aan te laten sluiten. Zodat er voor kinderen van 0 tot 12 jaar een doorlopende ontwikkel- en leerlijn is van kinderopvang via peutergroep tot en met groep 8 van de basisschool. Daarnaast zorgen we voor een goede aansluiting met het voortgezet onderwijs.

De Zeeuws-Vlaamse kinderopvangorganisaties, scholen en gemeentes werken samen om dit te realiseren. Zij zijn georganiseerd in kindcentra. We kijken in elk centrum hoe we nieuwe ontwikkelingen afstemmen op jouw kind. We brengen dit in praktijk door met onze lesmethodes en werkmethodes een kindgericht ontwikkel aanbod te realiseren.

Onze teams bestaan uit onder andere pedagogisch medewerkers, leerkrachten, interne begeleiders, onderwijs- assistenten en zo nodig verpleegkundigen, logopedisten en fysiotherapeuten.

Inzicht in opvang en onderwijs

Op deze website vind je alle informatie over de opvang- en onderwijsmogelijkheden voor jouw kind, van 0-12 jaar. Heb je nog vragen? Mail dan naar info@kindinzeeuwsvlaanderen.nl

Actueel

OTK (Ondersteuningstrajectklas) - documentaireserie Klasse!

18 juli, 2023

In de laatste aflevering van de documentaireserie Klasse! zien we de OTK (Ondersteuningstrajectklas) op het Lodewijk College in Terneuzen. Met inzet van de Argo, onderdeel van Ozeo, worden er daar speciale lessen gegeven op het voortgezet onderwijs. Ook het Reynaertcollege, Hulst en Zwin College hebben een OTK.

Lees meer

Pilot Gratis opvang in Zeeuws-Vlaanderen succesvol en kritiekpunten van SCP en CPB worden hier al in praktijk gebracht

22 juni, 2023

Het kabinetsplan om de kinderopvang bijna gratis te maken, wordt sterk bekritiseerd door zowel het Centraal Planbureau (CPB) als het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De pilot gratis kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen loopt nog steeds erg goed, de kritische punten vanuit CPB en SCP worden namelijk in Zeeuws-Vlaanderen al opgepakt.

Lees meer