Zeeuws-Vlaanderen, de beste plek voor opvang en onderwijs van jouw kind

Samen zetten we ons elke dag in om de beste opvang en scholing te bieden aan alle kinderen in Zeeuws-Vlaanderen! Het aanbod is groot: op deze website, speciaal bestemd voor ouders en verzorgers, vind je een overzicht van alle locaties van opvang en scholen in alle plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen. Je zoekt en vindt heel gemakkelijk de opvang of school in de plaats(en) van jouw keuze. We hopen dat dit jou een goed inzicht geeft in alle mogelijkheden.

De scholen en kinderdagopvang gaan weer open vanaf 8 februari 2021

Vragen over corona? Op de website van Rijksoverheid.nl vind je de veelgestelde vragen over corona en kinderopvang en onderwijs.

Bekijk hier de flyer over VVE aanbod in de herfst- en de kerstvakantie voor peuters met VVE-indicatie

 

In Zeeuws-Vlaanderen geloven we in de ontwikkelkracht van kinderen. We waarderen alle kinderen zoals ze zijn en helpen ze op weg hun beste zelf te worden. Dit doen we onder andere door onze kwalitatief hoogwaardige kinderopvang en basisscholen goed op elkaar aan te laten sluiten. Zodat er voor kinderen van 0 tot 12 jaar een doorlopende ontwikkel- en leerlijn is van kinderopvang via peutergroep tot en met groep 8 van de basisschool. Daarnaast zorgen we voor een goede aansluiting met het voortgezet onderwijs.

De Zeeuws-Vlaamse kinderopvangorganisaties, scholen en gemeentes werken samen om dit te realiseren. Zij zijn georganiseerd in kindcentra. We kijken in elk centrum hoe we nieuwe ontwikkelingen afstemmen op jouw kind. We brengen dit in praktijk door met onze lesmethodes en werkmethodes een kindgericht ontwikkel aanbod te realiseren.

Onze teams bestaan uit onder andere pedagogisch medewerkers, leerkrachten, interne begeleiders, onderwijs- assistenten en zo nodig verpleegkundigen, logopedisten en fysiotherapeuten.

Inzicht in opvang en onderwijs

Op deze website vind je alle informatie over de opvang- en onderwijsmogelijkheden voor jouw kind, van 0-12 jaar. Heb je nog vragen? Mail dan naar info@kindinzeeuwsvlaanderen.nl

Actueel

Minder uitstroom van Zeeuws-Vlaamse leerlingen naar Belgische scholen door oprichting startgroepen

19 februari, 2021

Voor Kind in Zeeuws-Vlaanderen is het zoveel mogelijk in de eigen streek naar school laten gaan van Zeeuws-Vlaamse leerlingen, het ideaal. De uitstroom van leerlingen naar Belgische scholen is de laatste jaren juist gegroeid. Door de komst van startgroepen is er een kanteling zichtbaar.

Lees meer

De scholen en kinderdagopvang gaan weer open vanaf 8 februari 2021

04 februari, 2021

De overheid heeft bekend gemaakt dat vanaf 8 februari onze kinderdagopvang en scholen weer opengaan.

Lees meer

Hoe werkt het voor de lockdown periode van 16 december 2020 t/m 17 januari 2021

18 december, 2020

Helaas verspreidt corona zich dusdanig snel dat de overheid besloten heeft dat onderwijs en kinderopvang met ingang van 16 december moeten sluiten. Hier leest ur wat dit voor u betekent.

Lees meer