Zeeuws-Vlaanderen, de beste plek voor opvang en onderwijs van jouw kind

Samen zetten we ons elke dag in om de beste opvang en scholing te bieden aan alle kinderen in Zeeuws-Vlaanderen! Het aanbod is groot: op deze website, speciaal bestemd voor ouders en verzorgers, vind je een overzicht van alle locaties van opvang en scholen in alle plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen. Je zoekt en vindt heel gemakkelijk de opvang of school in de plaats(en) van jouw keuze. We hopen dat dit jou een goed inzicht geeft in alle mogelijkheden.

Vragen over corona? Op de website van Rijksoverheid.nl vind je de veelgestelde vragen over corona en kinderopang en onderwijs.

Bekijk hier de flyer over Zomer 2020 VVE aanbod voor peuters met VVE-indicatie

 

In Zeeuws-Vlaanderen geloven we in de ontwikkelkracht van kinderen. We waarderen alle kinderen zoals ze zijn en helpen ze op weg hun beste zelf te worden. Dit doen we onder andere door onze kwalitatief hoogwaardige kinderopvang en basisscholen goed op elkaar aan te laten sluiten. Zodat er voor kinderen van 0 tot 12 jaar een doorlopende ontwikkel- en leerlijn is van kinderopvang via peutergroep tot en met groep 8 van de basisschool. Daarnaast zorgen we voor een goede aansluiting met het voortgezet onderwijs.

De Zeeuws-Vlaamse kinderopvangorganisaties, scholen en gemeentes werken samen om dit te realiseren. Zij zijn georganiseerd in kindcentra. We kijken in elk centrum hoe we nieuwe ontwikkelingen afstemmen op jouw kind. We brengen dit in praktijk door met onze lesmethodes en werkmethodes een kindgericht ontwikkel aanbod te realiseren.

Onze teams bestaan uit onder andere pedagogisch medewerkers, leerkrachten, interne begeleiders, onderwijs- assistenten en zo nodig verpleegkundigen, logopedisten en fysiotherapeuten.

Inzicht in opvang en onderwijs

Op deze website vind je alle informatie over de opvang- en onderwijsmogelijkheden voor jouw kind, van 0-12 jaar. Heb je nog vragen? Mail dan naar info@kindinzeeuwsvlaanderen.nl

Actueel

Een mooi gebaar van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten

02 september, 2020

Onderwijs- en kinderopvangmedewerkers ontvangen een mooi gebaar van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten om te bedanken voor de inzet in de coronaperiode.

Lees meer

Nieuw in Zeeland: een zomerschool voor peuters

21 augustus, 2020

Een primeur binnen het Zeeuwse onderwijs: een zomerschool speciaal voor peuters. Voor 330 kindjes tussen de twee en vier jaar oud met een taalachterstand gaan extra uren naar de peuterspeelzaal. Op verschillende plekken in Zeeland gaan ze naar de zomerschool. Er zijn veel positieve reacties en er wordt in Zeeuws-Vlaanderen al gepraat over uitbreiding richting herfst- en kerstvakantie.

Lees meer

Regio Deal Project Kraamkamer Zeeuws-Vlaanderen

15 juli, 2020

Kind in Zeeuws-Vlaanderen is een van de achttien Regio Deal projecten waarmee de krachten en leefbaarheid van Zeeuws-Vlaanderen worden versterkt.

Lees meer