Coronavirus: dit is de situatie in Zeeuws-Vlaanderen voor onderwijs en kinderopvang

Het onderwijs en de kinderopvang waren vanwege de coronamaatregelen tijdelijk gesloten. Stapsgewijs worden zij heropend.

Wat is nu de situatie?

In de periode van 11 mei 2020 tot en met 5 juni 2020 zijn de basisscholen in het primair onderwijs beperkt open; kinderen gaan ongeveer 50% van de tijd naar school. De dag dat de leerlingen niet op school verblijven, wordt op een andere wijze ingevuld. Die invulling wordt bepaald door de school en de leraren. Daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders/ verzorgers over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent. Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat in deze zelfde periode 100% open.

De dag- en gastouderopvang zijn van 11 mei 2020 tot en met 5 juni 2020 op een reguliere wijze open. De buitenschoolse opvang (BSO) is beperkt open; Kinderen kunnen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan. De BSO volgt daarbij de schooltijden.

Wat is de situatie vanaf juni?

Kinderopvang en gastouderopvang: sinds 11 mei 2020 al regulier geopend.

Basisscholen en BSO:  vanaf maandag 08 juni 2020 gaan zowel de basisscholen als de BSO weer terug open.

Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd: vanaf 11 mei 2020 al volledig open.

Voortgezet onderwijs mag vanaf dinsdag 2 juni 2020 weer open. Leerlingen en onderwijspersoneel dienen onderling 1,5 meter afstand te houden. In de praktijk zal dit betekenen dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn. Scholen informeren ouders/verzorgers over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.

MBO, HBO: vanaf 15 juni 2020 beginnen het MBO, het HBO en de universiteiten. Ze gaan nog niet helemaal open; zij starten bijvoorbeeld met de examens en praktijklessen.

Ouders worden opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen.

 

Noodopvang vanaf 8 juni 2020

Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor kinderen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend).

De toegang tot de noodopvang verandert niet: die loopt via de school of de eigen kinderopvangorganisatie.

Indien er geen contact is met een school of kinderopvangorganisatie kunnen ouders contact opnemen via het contactformulier op de website Kind in Zeeuws-Vlaanderen www.kindinzeeuwsvlaanderen.nl .

Ook voor spoedaanvragen kunnen ouders contact opnemen via de website. Vragen worden dezelfde dag opgepakt en beantwoord.

Onderwijs en noodopvang in Vlaanderen

De scholen in Vlaanderen zijn later gestart dan in Nederland. De eerste scholen zijn 18 mei gestart. Voor informatie over het Vlaamse onderwijs en de regels verwijzen wij u naar bijgevoegde website: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

Voor zover bekend houdt Belgie de grens met Nederland tot 8 juni gesloten. De verplaatsing over de grens wordt beschouwd als essentiële verplaatsing. Er wordt geadviseerd om hierbij een schoolinschrijving/attest op zak te hebben en, zoals altijd al verplicht was bij grensverkeer, een identiteitskaart of paspoort. 

Mochten ouders tegen problemen aanlopen, dan kunnen zij contact opnemen met het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL). 

Leerlingenvervoer

De overheid roept ouders op om kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen.

Sommige kinderen maken gebruik van leerlingenvervoer. Om deze leerlingen op een veilige wijze te vervoeren, worden maatregelen genomen. 

Uitgangspunt is dat kinderen in de basisschoolleeftijd die al een vervoersvoorziening in de vorm van taxivervoer toegekend hebben gekregen, ook van deze voorziening gebruik kunnen maken voor het vervoer naar de school vanaf 11 mei en/of noodopvang. Dit geldt zowel voor het vervoer in Nederland als het vervoer naar de school in Vlaanderen. Scholen zijn verzocht om de reguliere lestijden aan te houden in verband met de organisatie. Voor het vervoer van leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs dient de richtlijn leerlingenvervoer VO afgewacht te worden vooraleer er afspraken gemaakt kunnen worden.

Vragen over leerplicht kunnen gesteld worden aan het RBL Zeeuws-Vlaanderen.

Nood(jeugd)hulp

Voor kinderen in een zeer onveilige thuissituatie die niet geholpen konden worden met het ‘reguliere aanbod’ van noodopvang op school of de kinderopvang, ondersteuning bij het leren en/of de inzet van andere partijen was in de afgelopen periode noodhulp beschikbaar. De noodhulp wordt afgebouwd nu de scholen en de kinderopvang (waaronder ook de BSO+)  terug starten. Indien er strikte noodzakelijkheid is tot de inzet van noodhulp, dan zal in overleg met het RBL en/of de desbetreffende lokale toegang (Porthos Sluis, Aan-Z of Hulst voor Elkaar) worden gekeken wat de mogelijkheden zijn. Scroll naar beneden voor de contactgegevens van deze organisaties. 

Leerplicht:

Als een school/onderwijsinstelling niet is gesloten, geldt de Leerplichtwet.

  • Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s kan in overleg met de huisarts of GGD een uitzondering worden gemaakt.
  • Leerlingen waarvoor een quarantaineadvies geldt zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van de Leerplichtwet (artikel 11 g).
  • Wanneer een school constateert dat een leerling niet op school komt, wordt het gesprek aangegaan vanuit de school met de ouders om te onderzoeken wat de reden hiervoor is en met het RBL.

Vragen over leerplicht kunnen gesteld worden aan het RBL Zeeuws-Vlaanderen.

Contactgegevens RBL en Lokale toegangen 

Tot slot 

De huidige situatie verandert nog steeds. Houd daarom de berichtgeving goed in de gaten!

Meer informatie en nuttige links

Hier vind je meer informatie over het Coronavirus:

poster voorzorgsmaatregelen kinder- en gastouderopvang

Poster Noodopvang kinderen van ouders en verzorgers in cruciale beroepen

Zeeuws-Vlaanderen, de beste plek voor opvang en onderwijs van jouw kind

Samen zetten we ons elke dag in om de beste opvang en scholing te bieden aan alle kinderen in Zeeuws-Vlaanderen! Het aanbod is groot: op deze website, speciaal bestemd voor ouders en verzorgers, vind je een overzicht van alle locaties van opvang en scholen in alle plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen. Je zoekt en vindt heel gemakkelijk de opvang of school in de plaats(en) van jouw keuze. We hopen dat dit jou een goed inzicht geeft in alle mogelijkheden.  

In Zeeuws-Vlaanderen geloven we in de ontwikkelkracht van kinderen. We waarderen alle kinderen zoals ze zijn en helpen ze op weg hun beste zelf te worden. Dit doen we onder andere door onze kwalitatief hoogwaardige kinderopvang en basisscholen goed op elkaar aan te laten sluiten. Zodat er voor kinderen van 0 tot 12 jaar een doorlopende ontwikkel- en leerlijn is van kinderopvang via peutergroep tot en met groep 8 van de basisschool. Daarnaast zorgen we voor een goede aansluiting met het voortgezet onderwijs.

De Zeeuws-Vlaamse kinderopvangorganisaties, scholen en gemeentes werken samen om dit te realiseren. Zij zijn georganiseerd in kindcentra. We kijken in elk centrum hoe we nieuwe ontwikkelingen afstemmen op jouw kind. We brengen dit in praktijk door met onze lesmethodes en werkmethodes een kindgericht ontwikkel aanbod te realiseren.

Onze teams bestaan uit onder andere pedagogisch medewerkers, leerkrachten, interne begeleiders, onderwijs- assistenten en zo nodig verpleegkundigen, logopedisten en fysiotherapeuten.

Inzicht in opvang en onderwijs

Op deze website vind je alle informatie over de opvang- en onderwijsmogelijkheden voor jouw kind, van 0-12 jaar. Heb je nog vragen? Mail dan naar info@kindinzeeuwsvlaanderen.nl

Actueel

Platteland dreigt kind van de rekening te worden: ‘Niet al het geld mag naar de grote steden’

03 mei, 2020

Het platteland dreigt bij de verdeling van rijksgelden van ca. 30 miljard euro het kind van de rekening te worden. De betrokken gemeenten zijn daarom een grote lobby begonnen om ervoor te zorgen dat er ook voldoende geld naar de regio’s buiten de Randstad gaat. Ook Zeeuws-Vlaanderen maakt zich daar sterk voor.

Lees meer

Vanaf 11 mei weer naar school: veelgestelde vragen over het coronavirus en scholen en kinderopvang

01 mei, 2020

Scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs openen op 11 mei hun deuren weer. Er zijn afspraken gemaakt om dit op een goede en verantwoorde manier te doen. Op de website van Rijksoverheid worden veelgestelde vragen beantwoord.

Lees meer

Maatregelen corona verlengd: vanaf 11 mei wijzigingen voor onderwijs en kinderopvang

22 april, 2020

Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei; in de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Vanaf 11 mei zijn er wijzigingen voor onderwijs en kinderopvang. De praktische invulling van onderstaande wijzigingen krijgt de komende tijd verder vorm in samenspraak met scholen en organisaties voor kinderopvang.

Lees meer