Strategie

Startgroepen, Integrale kindcentra.. mooie resultaten van onze samenwerking. Maar we zijn er nog lang niet: voor de komende jaren hebben we nog veel ambities. 

Met deze thema’s gaan we de komende jaren, tot en met 2023, aan de slag. 

  1. Voor alle kinderen in Zeeuws-Vlaanderen een betere overgang tussen basis- en voortgezet onderwijs 
  2. Zorgen dat de nabijheid van scholen en opvang voorzieningen behouden blijft: altijd een goede opvanglocatie of basisschool in de buurt waar je woont 
  3. Samenbrengen van alle partijen die bezig zijn met kinderen. Eén centraal punt waar je terecht kunt voor alle ondersteuningsvragen voor je kind en je gezin 
  4. Educatief partnerschap met ouders, bedrijven en instellingen: versteviging van de samenwerking tussen school, verenigingen (sport, muziek etc), ouders en bedrijven 
  5. Startgroepen met speciale arrangementen voor kinderen in de leeftijd 2-4 jaar: handhaven van de bestaande groepen en richting toekomst meer startgroepen in de hele grensregio Zeeuws-Vlaanderen – Vlaanderen (BE). 

Meer over startgroepen