Passend onderwijs

De werkwijze in de hele leerlijn, dus van kinderopvang tot en met groep 8 van de basisschool, is gebaseerd op de ontwikkeling van 21st century skills (oftewel 21e-eeuwse vaardigheden). Voorbeelden van deze vaardigheden zijn samenwerken, communiceren, maar ook media wijsheid, ICT-basisvaardigheden en creatief denken.

We passen per leeftijdsgroep onze opvanglocaties en klaslokalen hierop aan en zorgen dat de spellen en lessen vernieuwend zijn en de nieuwsgierigheid van de kinderen prikkelen. Dit doen we bijvoorbeeld door samen te werken in groepen en digiborden en tablets te gebruiken. Maar ook door muziek, bewegen en kunst. Zo kunnen kinderen spelenderwijs de wereld ontdekken en leren. In hun eigen tempo en op hun eigen wijze maar steeds in de veilige omgeving van de groep.

We kijken in elk centrum hoe we nieuwe ontwikkelingen afstemmen op jouw kind. We brengen dit in praktijk door met onze lesmethodes en werkmethodes een kindgericht ontwikkelaanbod te realiseren.

Extra aandacht voor risico op onderwijsachterstanden door aan-bod van Voorschoolse Educatie

Soms hebben kinderen op jonge leeftijd extra aandachtnodig voor taalontwikkeling: om achterstanden te voor-komen werken we op alle peutergroepen in Zeeuws-Vlaanderen met een vroeg- en voorschools educatie-programma (VVE). Kinderen die meer tijd en aandacht nodig hebben kunnen bovendien een extra ochtend naar de peutergroep komen. Zo geven we alle kinderen goede start op de basisschool.

Zoek een locatie