Onderzoeken TwynstraGudde & HZ lectoraat Healthy Region

Zeeuws-Vlaanderen heeft de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet in het verbeteren van de kinderopvang en onderwijs door het pilotproject voor gratis kinderopvang en de oprichting van Startgroepen. Deze initiatieven hebben bewezen een aanzienlijke positieve impact te hebben op zowel de lokale economie als de sociale structuur van de gemeenschap.

Belangrijke resultaten van twee onafhankelijke onderzoeken, uitgevoerd door TwynstraGudde en het lectoraat Healthy Region van de Hogeschool Zeeland, hebben aangetoond dat deze programma's substantieel bijdragen aan de oplossing van vraagstukken rondom leefbaarheid, vitaliteit, en kansengelijkheid. De bevindingen wijzen uit dat elke geïnvesteerde euro in de projecten 1,5 tot 2 keer zoveel maatschappelijk rendement oplevert. De volledige onderzoeken zijn te lezen via onderstaande links.

HZ Lectoraat Healthy Region

Lees hier het volledige onderzoek