Pilot Gratis opvang in Zeeuws-Vlaanderen succesvol en kritiekpunten van SCP en CPB worden hier al in praktijk gebracht

Het kabinetsplan om de kinderopvang bijna gratis te maken, wordt sterk bekritiseerd door zowel het Centraal Planbureau (CPB) als het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Volgens de planbureaus rammelt het plan aan alle kanten en adviseren ze om de voorgestelde veranderingen te heroverwegen. Dit heeft grote gevolgen, aangezien een van de belangrijkste beloftes van het kabinet hierdoor dreigt te mislukken.

Het recent gepubliceerde rapport van het CPB en SCP benadrukt de harde kritiek op de voorgestelde herziening van de kinderopvang. CPB-onderzoeker en medeauteur Egbert Jongen geeft aan dat het plan op de lange termijn weinig oplevert in termen van toename van arbeidsparticipatie. Bovendien brengt het plan op de korte termijn juist risico's met zich mee, met name op het gebied van kindontwikkeling en het verminderen van kansenongelijkheid. De kritiek op het plan is substantieel.

De bedoeling van het kabinet was om met deze "fundamentele herziening van de kinderopvang" het systeem voor ouders eenvoudiger en betaalbaarder te maken, en tegelijkertijd te investeren in het vergroten van gelijke kansen. Het kostenplaatje bedraagt echter bijna 2,5 miljard euro per jaar op de lange termijn. Hoewel de planbureaus officieel geen advies aan de politiek geven, waarschuwen ze wel voor aanzienlijke risico's als het kabinet op dezelfde weg doorgaat.

De pilot gratis kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen loopt nog steeds erg goed, de kritische punten vanuit CPB en SCP worden namelijk in Zeeuws-Vlaanderen al opgepakt: 

  • Loslaten van de arbeidseis

Zodat álle kinderen naar de kinderopvang kunnen. Dit draagt bij aan kansrijke ontwikkeling voor álle kinderen en bovendien wordt de uitvoering vele malen eenvoudiger. 

  • Loslaten van de ouderbijdrage van 4%

De kosten en baten van de ouderbijdrage staan niet in verhouding.

  • Een realistisch tarief

Zodat kinderopvangorganisaties hoge kwaliteit kunnen bieden en verantwoord maatschappelijk rendement kan maken, dat 100% terug geïnvesteerd wordt in de kinderopvang en die nodig zijn voor innovatie en groei.

  • Prijsregulering

RTL Nieuws ging langs en sprak met ouders die aangeven dat ze door de gratis kinderopvang de mogelijkheid hebben gekregen om een baan te zoeken en aan het werk te gaan, of dat er minder vaak een beroep gedaan moet worden op de grootouders van de kinderen om op te passen.

Rianne Vons, directeur bij Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, onderschrijft het succes van de pilot: "Alle ouders geven aan dat voor hen arbeid en zorg beter te combineren is."

Bekijk de hele rapportage op de website van RTL Nieuws.