Website Ouder- en Jeugdsteunpunt

Ouders en leerlingen hebben in hun zoektocht naar passend onderwijs voor hun kind informatie nodig die toegankelijk, begrijpelijk en toepasbaar op hun specifieke situatie is. Ze worden ondersteund zodat zij samen met de school en het samenwerkingsverband tot een zo passend mogelijk onderwijsaanbod komen. Elke regio is anders en elke context is anders. Daarom is het belangrijk dat ouders en leerlingen in hun eigen omgeving gezien, gehoord en geholpen worden.

In elk samenwerkingsverband in Nederland is daarom een ouder- en jeugdsteunpunt ontwikkeld. Informeren, steunen en signaleren vormen de drie pijlers onder elk steunpunt.

Bij het Ouder- en Jeugdsteunpunt van Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen staat de samenwerking tussen leerlingen, ouders en scholen centraal. Hier vinden ouders en/of leerlingen duidelijke informatie over passend onderwijs en lees je waar je terechtkunt met je vragen. Op onze website zijn antwoorden op veelgestelde vragen over passend onderwijs beschikbaar, net als relevante links en bronnen.

Bekijk de website hier!