Corona informatie onderwijs, kinderopvang en noodopvang vanaf juni

Heropening onderwijs en kinderopvang

Het onderwijs en de kinderopvang waren vanwege de coronamaatregelen tijdelijk gesloten. Stapsgewijs worden zij heropend, waarbij ouders worden opgeroepen om kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen.

Primair onderwijs en kinderopvang

Vanaf 8 juni 2020 gaan de basisscholen en de kinderopvang weer helemaal terug open. De verwachting is dat veel basisscholen de continuroosters in ieder geval tot de zomervakantie aanhouden. Dit betekent dat de schooltijd in de meeste gevallen korter is. De kinderopvangorganisaties en de scholen in Zeeuws-Vlaanderen verzorgen voor ouders/verzorgers en hun kinderen in gezamenlijkheid de overbrugging tussen einde schooltijd en begin BSO-tijd. De invulling van de overbrugging kan per school en per BSO anders zijn. Ouders/verzorgers horen zo snel mogelijk hoe dit voor hun locatie wordt geregeld. 

* Let op! Voor peuters met een VVE-indicatie is er deze zomer een speciaal aanbod Zomer-VVE aanbod met gratis dagdelen. Bekijk hier de flyer met informatie over het Zomer VVE-aanbod of lees meer in dit nieuwsbericht. 

Voortgezet onderwijs

Scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs zijn sinds 2 juni 2020 weer open. Leerlingen en onderwijspersoneel houden 1,5 meter afstand. Dat betekent dat in praktijk niet alle leerlingen tegelijk op school zijn. De centrale examens gaan niet door. Het schoolexamen is de basis voor het diploma.

MBO-HBO-Universiteit

Vanaf 15 juni 2020 beginnen het MBO, het HBO en de universiteiten. Ze gaan nog niet helemaal open; zij starten bijvoorbeeld met de examens en praktijklessen.

Afschaling noodopvang kinderen ouders cruciale beroepen

Vanaf 8 juni kunnen alleen ouders die in de zorg werken nog gebruik maken van de noodopvang voor hun kinderen in de avond, de nacht en in het weekend. De situatie is aangepast vanwege de volledige heropening van de dagopvang en gastouderopvang per 11 mei en de basisscholen en BSO op 8 juni. Deze noodopvang buiten reguliere tijden blijft in ieder geval tot 1 juli 2020 beschikbaar. In de week van 22 juni wordt besloten of verlenging van de avond/nacht/weekendnoodopvang daarna nog nodig is. Noodopvang blijft tot 1 juli zonder extra kosten voor ouders. 

Wie komt in aanmerking voor noodopvang?

De avond/nacht/weekendnoodopvang is vanaf 8 juni alleen beschikbaar wanneer 1 of 2 ouders in de zorg werken. Het gaat dan om personeel van ziekenhuizen, verpleging, verzorging en thuiszorg en ambulancezorg en direct ondersteunende beroepen zoals schoonmaakpersoneel in zieken- en verpleeghuizen. Ook zorgpersoneel van defensie (militaire artsen en verpleegkundigen) hoort bij deze groep.

De toegang tot de noodopvang verandert niet: die loopt via de school of de eigen kinderopvangorganisatie. Indien er geen contact is met een school of kinderopvangorganisatie kunnen ouders contact opnemen via het contactformulier op de website Kind in Zeeuws-Vlaanderen www.kindinzeeuwsvlaanderen.nl. Ook voor spoedaanvragen kunnen ouders contact opnemen via de website. Vragen worden dezelfde dag opgepakt en beantwoord.

Leerplicht:

Als een school/onderwijsinstelling niet is gesloten, geldt de Leerplichtwet.

  • Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s kan in overleg met de huisarts of GGD een uitzondering worden gemaakt.
  • Leerlingen waarvoor een quarantaineadvies geldt zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van de Leerplichtwet (artikel 11 g).
  • Wanneer een school constateert dat een leerling niet op school komt, wordt het gesprek aangegaan vanuit de school met de ouders om te onderzoeken wat de reden hiervoor is en met het RBL.

Vragen over leerplicht kunnen gesteld worden aan het RBL Zeeuws-Vlaanderen.

Contactgegevens RBL en Lokale toegangen 

RBL Zeeuws-Vlaanderen | e-mail RBL@terneuzen.nl | Telefoon 0115 - 45 50 00 | website www.lereninzeeland.nl  

Porthos Sluis |  e-mail jeugdengezin@gemeentesluis.nl | Telefoon 0117 - 45 70 00 | website www.gemeentesluis.nl  | Gemeente Sluis 

Aan-z | e-mail jeugdengezin@aan-z.eu | Telefoon 0115 - 56 30 15 | website www.aan-zet.eu  Gemeente Terneuzen

Hulst voor Elkaar | e-mail info@hulstvoorelkaar.nl  | Telefoon 0114 - 68 47 00 | website www.hulstvoorelkaar.nl | Gemeente Hulst

Algemeen: het digitale Zeeuws-Vlaamse centrum voor jeugd en gezin (met o.a. opvoedtips) is jeugdengezinzeeuwsvlaanderen.nl

Meer informatie en nuttige links

Hier vind je meer informatie over het Coronavirus:

Tips over hoe om te gaan met de gevolgen van het coronavirus en het terug naar school en opvang te gaan zijn te vinden op de website van het Nederlands Jeugd Instituut en Jeugd en Gezin Zeeuws-Vlaanderen

Op de website van Rijksoverheid is alle informatie te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs

Vragen over Corona en maatregelen in Zeeland (Zeeland Veilig / Veiligheidsregio Zeeland)

Op deze poster van de Rijksoverheid staan de algemene voorzorgsmaatregelen voor de kinder- en gastouderopvang per 11 mei.