Zomeraanbod peuterspeelzaal voor kinderen met taalachterstand (VVE-indicatie)

Helaas hebben door de coronacrisis peuters in de regio Zeeuws-Vlaanderen in de periode van 16 maart tot 11 mei geen gebruik kunnen maken van de peuteropvang / programma voorschoolse educatie (VVE). Dit geldt ook voor peuters met een risico op onderwijsachterstand: deze peuters hebben een VVE-indicatie. Speciaal voor deze VVE-peuters wordt een Zomer-VVE aangeboden. Tijdens de schoolvakantie krijgen deze peuters 3 weken VVE aangeboden voor 3 dagdelen per week, zonder kosten. De gemeenten Terneuzen, Hulst en Sluis slaan de handen ineen met Zeeuws-Vlaamse kinderopvanglocaties om deze Zomer-VVE mogelijk te maken.

Hoe ziet het aanbod Zomer-VVE voor peuters eruit?

  • Peuters die in aanmerking komen voor VVE krijgen tijdens de schoolvakantie in de periode 13 juli tot en met 14 augustus 3 weken VVE aangeboden voor 3 dagdelen per week (4 uur per dagdeel). Hieraan zijn geen kosten verbonden voor ouders.
  • Het VVE aanbod vindt plaats op de eigen kinderopvanglocatie of op een locatie dichtbij als de eigen locatie gesloten is
  • Invulling van de dagen gebeurt in overleg tussen de ouders en de eigen kinderopvanglocatie

 

Wie kunnen van het Zomer-VVE aanbod gebruik maken? 

  • VVE-peuters die op de peildatum van 1 mei 2020, 2 t/m 4 jaar zijn en ingeschreven staan bij een kinderopvanglocatie en nog geen onderwijs volgen bij start van de schoolvakantie
  • Het aanbod geldt ook voor peuters die in de periode 1 mei tot 24 augustus 2 jaar worden en een VVE-indicatie ontvangen

Bekijk hier de flyer met informatie over het Zomer-VVE aanbod. 

Meer weten? Stuur een mail naar info@kindinzeeuwsvlaanderen.nl

Behale dit Zomeraanbod voor peuters met taalachterstand is er ook dit jaar weer een Zomerschool.