Zomerschool in Zeeuws-Vlaanderen breidt uit

Ook dit jaar is er weer een Zomerschool in Zeeuws-Vlaanderen, locatie Terneuzen. De Zomerschool wordt sinds 2016 georganiseerd: dit jaar dus met meer capaciteit, o.a. door de sluiting van basisscholen door de uitbraak van het coronavirus. Kinderen die al niet zo goed mee kunnen komen, hebben daardoor mogelijk een extra onderwijsachterstand opgelopen. 

Schoolbesturen in Terneuzen zijn sinds mei al volop bezig met de voorbereidingen voor de Zomerschool voor de zomervakantie van 2020. In 2019 bezochten 44 kinderen de school, de jaren ervoor (vanaf 2016) gemiddeld zo'n zestig. Dit jaar wordt dus gemikt op 75 deelnemers. Ook wordt door de Gemeenten met kinderopvangorganisaties samengewerkt aan extra voorschools onderwijs in de zomer.

Leerachterstanden wegwerken

Nieuw is dat er in de Zomerschool een klas komt voor anderstalige kinderen. Voorheen mochten kinderen die korter dan een jaar in Nederland verbleven, niet aan de Zomerschool meedoen. Echter is het juist belangrijk dat zij in de zomer onderwijs kunnen volgen, omdat zij vaak met leerachterstanden kampen, vooral wat betreft de Nederlandse taal.

De gemeente Terneuzen heeft ook een werkgroep gevormd om te onderzoeken hoe ook na de zomervakantie extra ondersteuning kan worden geboden aan de scholen. Hierbij gaat de aandacht met name uit naar de eerste drie groepen in het basisonderwijs.

Lees hier het hele artikel in de PZC