Zomeraanbod 2021 peuterspeelzaal voor kinderen met taalachterstand (VVE-indicatie)

Helaas hebben door de coronacrisis peuters in de regio Zeeuws-Vlaanderen in de periode van 16 maart tot 11 mei geen gebruik kunnen maken van de peuteropvang / programma voorschoolse educatie (VVE). Dit geldt ook voor peuters met een risico op onderwijsachterstand: deze peuters hebben een VVE-indicatie. Speciaal voor deze VVE-peuters wordt een Zomer-VVE aangeboden. Tijdens de schoolvakantie krijgen deze peuters 3 weken VVE aangeboden voor 3 dagdelen per week, zonder kosten. De gemeenten Terneuzen, Hulst en Sluis slaan de handen ineen met Zeeuws-Vlaamse kinderopvanglocaties om deze Zomer-VVE mogelijk te maken.

Dit jaar mogen ook de jongste kleuters deelnemen aan de zomer VVE.

Hoe ziet het aanbod Zomer-VVE voor peuters eruit? 

  • Peuters die in aanmerking komen voor VVE krijgen tijdens de schoolvakantie in de periode 26 juli tot en met 3 september drie weken VVE aangeboden voor 4 dagdelen per week (4 uur per dagdeel). Hieraan zijn geen kosten verbonden voor ouders.
  • Het VVE aanbod vindt plaats op de eigen kinderopvanglocatie of op een locatie dichtbij als de eigen locatie gesloten is
  • Invulling van de dagen gebeurt in overleg tussen de ouders en de eigen kinderopvanglocatie

Wie kunnen van het Zomer-VVE aanbod gebruik maken?  

  • Het aanbod geldt voor peuters (2 - 4 jaar oud) die een VVE indicatie hebben of in een kwetsbare positie verkeren.
  • Kleuter die vanuit school een advies voor zomer VVE hebben ontvangen. Deze kleuters dienen zich in te schrijven bij hun basisschool.
     

Bekijk hier de flyer met informatie over het Zomer-VVE aanbod

Meer weten? Stuur een mail naar info@kindinzeeuwsvlaanderen.nl

Behalve dit Zomeraanbod voor peuters met taalachterstand is er ook dit jaar weer een Zomerschool.