Twee dagen per week gratis opvang voor álle kinderen in Zeeuws-Vlaanderen

Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen pleit voor twee dagen per week gratis opvang voor álle kinderen tot en met 12 jaar. Of ouders nu werken of niet. Volgens de organisatie is gratis opvang goed voor de ontwikkeling van kinderen uit alle lagen van de bevolking. De regio biedt zich in Den Haag aan als proefgebied voor het hele land.

De Zeeuws-Vlaamse organisatie gaat daarmee verder dan een recent belangrijk advies van de Sociaal Economische Raad (SER). De SER adviseert het nieuwe kabinet om een financieel toegankelijk aanbod van twee dagen kinderopvang per week voor alle jonge kinderen te regelen.

'Die moeten we niet meer willen'

Maar volgens Rianne Vons, directeur van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, kan het nog beter: "Iedereen heeft wel gemerkt hoe ingewikkeld het huidige kinderopvangsysteem is. Zie alleen al de kinderopvangtoeslagaffaire. Dat moeten we niet meer willen. Het liefst zie ik de opvang van kinderen tot twaalf jaar twee dagen per week gratis. En als dat écht niet kan, dan een veel eenvoudiger systeem."

Ook de twee andere kinderopvangorganisaties in Zeeland, Kibeo op de Bevelanden en Schouwen-Duiveland en KOW op Walcheren pleiten voor een ander systeem. Toegankelijker voor alle ouders en kinderen.

Opvang als basisvoorziening

"Kibeo ziet toekomst in een nieuw stelsel, waarbij ouders de kosten voor de kinderopvang niet meer hoeven voor te schieten. Kinderopvangtoeslag aanvragen via het ingewikkelde en foutgevoelige systeem is daarmee verleden tijd. Kinderopvang wordt zo, net als het onderwijs, een basisvoorziening. Mogelijk betalen ouders alleen nog een inkomensafhankelijke bijdrage", aldus een schriftelijke verklaring van Kibeo.

Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen ziet een verband tussen gratis kinderopvang en de kansen van kinderen in het basisonderwijs. De eerste stappen zijn al gezet.

Zo is in de regio en in het bijzonder in de grensstreek het peuteronderwijs bijvoorbeeld al (voor een deel) gratis. De peuterklassen, hier startgroepen genoemd, zitten bewust vaak ook al in hetzelfde gebouw als de school. Zodat de overgang van peuterklas naar groep 1 niet zo groot is. Dit allemaal om de concurrentie met Vlaanderen aan te gaan. Daar kunnen kinderen vanaf 2,5 jaar gratis naar school.

Samenwerking werpt vruchten af

Die hechte samenwerking tussen opvang en school werpt in de Zeeuws-Vlaamse regio zijn vruchten af, zeggen betrokkenen. Bijvoorbeeld voor jonge kinderen die met een taalachterstand kampen, zegt Gerard Langeraert namens het onderwijs in de regio: "De basis die de opvang in de eerste vier jaar legt, is zo belangrijk. Als het kind in groep een al met een achterstand begint, dan krijg je dat eigenlijk niet meer ingehaald."

Zowel Langeraert als Vons benadrukken dat de opvang in Zeeuws-Vlaanderen geen school is. Maar dat het gaat om de ontwikkeling van het kind. Ze nodigen het nieuwe kabinet uit eens langs te komen.

Opvang van de toekomst

Langeraert: "We hebben hier al veel stappen richting een nieuwe vorm van opvang gezet. Het zou mooi zijn als we de kans krijgen hier een proefproject te mogen draaien. Als een soort opvang van en voor de toekomst. Het liefst met twee dagen gratis opvang voor kinderen tot twaalf jaar. Of de ouders nu werken of niet."

Bron: Omroep Zeeland