Samenwerkingsovereenkomst Voor- en Vroegschoolse Educatie ondertekend

Een feestelijk moment! Op 5 december 2019 werd de samenwerkingsovereenkomst Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) ondertekend door de samenwerkende partijen.  

De Zeeuws-Vlaamse partners basisonderwijs, kinderopvang, GGD-JGZ en gemeenten werken al nauw samen om achterstanden bij kinderen te voorkomen en bestrijden. Dit doen ze al geruime tijd, en deze samenwerking krijgt nu ook een officieel vervolg. Met deze hernieuwde samenwerkingsafspraken gaan we aan de slag om de toeleiding van ‘doelgroeppeuters’ tot de voorschoolse voorzieningen (met een specifiek VVE-aanbod) te verbeteren en daarmee de doorlopende lijn tussen voorschoolse en vroegschoolse voorzieningen nog beter te maken.   

Waarom is voorschoolse educatie zo belangrijk? Door kinderen die risico lopen op achterstand bij aanvang van de basisschool an voorschoolse educatie te laten deelnemen, worden onderwijsachterstanden voorkomen. Voorschoolse educatie is een onderdeel van voor- en vroegschoolse educatie. VVE zet in op het bevorderen van taal, rekenen, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling. Het aanbod aan voorschoolse educatie is er in Zeeuws-Vlaanderen voor alle peuters, waarbij doelgroepkinderen een extra urenaanbod krijgen.  

Meer weten? Mail naar info@kindinzeeuwsvlaanderen.nl