Hoe werkt het voor de lockdown periode van 16 december 2020 t/m 17 januari 2021

Beste ouders, verzorgers,

Helaas verspreidt corona zich dusdanig snel dat de overheid besloten heeft dat onderwijs en kinderopvang met ingang van 16 december moeten sluiten. Met deze brief willen we u informeren wat dit voor u betekent.

In navolging van de richtlijnen en op basis van de informatie die op dit moment beschikbaar is, is er na afstemming met Zeeuws-Vlaamse onderwijsbesturen voor primair onderwijs, gemeenten en kinderopvangorganisaties duidelijkheid over de voorwaarden waaronder noodopvang mag worden verleend aan kwetsbare kinderen en aan kinderen van ouders/verzorgers met cruciale beroepen.

Doel

De rijksoverheid wil met deze maatregelen contactmomenten en reisbewegingen zoveel mogelijk beperken, daarom zijn scholen en kinderopvang gesloten. De kinderopvang sluit niet vanwege de besmettingsrisico’s op de kinderopvang. Jonge kinderen hebben namelijk een beperkte rol bij de verspreiding van het coronavirus.

Voor wie is de noodopvang beschikbaar?

Voor kinderen waarvan ouders/ verzorgers werkzaam zijn in een cruciaal beroep  en voor kwetsbare kinderen. 
Het is de bedoeling dat u alleen gebruik maakt van noodopvang als dat echt niet anders kan. Als een van beide partners in een cruciaal beroep werkt is het de bedoeling dat de andere partner de opvang van de kinderen verzorgt. Pas wanneer dit niet mogelijk is kunt u gebruik maken van noodopvang. 

We vertrouwen erop dat in deze uitzonderlijke tijd alleen ouders voor wie noodopvang noodzakelijk is een beroep hierop doen, ook om het systeem niet te veel te belasten.
Vanzelfsprekend blijven de geldende hygiënemaatregelen en de beslisboom voor verkouden kinderen van toepassing. 

0-4 jaar

Voor kinderen van 0-4 jaar geldt gedurende de gehele lockdownperiode van 16 december t/m 17 januari dat zij gebruik kunnen maken van noodopvang gedurende hun contracturen. Indien u extra opvang nodig heeft bovenop uw contracturen worden de kosten hiervan bij u in rekening gebracht. Het is nog onduidelijk  of u over deze extra opvanguren kinderopvangtoeslag en compensatie voor uw eigen bijdrage ontvangt.  Kinderen met een VVE-indicatie vallen onder de kwetsbare groep en kunnen het vve programma doorlopend volgen conform de huidige afgesproken uren.

4-12 jaar 

De noodopvang op 16 en 17 december en op 18 december voor kinderen van scholen die die dag regulier geopend zouden zijn:

  • De noodopvang wordt tijdens de reguliere schooltijd van uw school verzorgd door de kinderopvang, deze opvanguren worden niet bij u in rekening gebracht.
  • De noodopvang voor en na schooltijd is alleen toegankelijk voor kinderen die een contract hebben met een kinderopvangorganisatie. 
  • Als uw school normaal gesloten zou zijn op 16 of 17 of 18 december wordt er alleen  noodopvang aangeboden voor ouders die een contract hebben bij de opvang. Aanmelden voor de noodopvang kan bij de kinderopvangorganisatie die betrokken is bij uw school of bij uw gastouder.
     

De noodopvang tijdens de kerstvakantie

De noodopvang is alleen beschikbaar voor de reguliere klanten van de kinderopvang en binnen de reguliere contracturen. Als u meer noodopvang wil afnemen dan uw reguliere contracturen, kunt u via de reguliere wijze extra opvang aanvragen bij de kinderopvang. De kosten hiervan worden bij u in rekening gebracht. 

De noodopvang vanaf 4 januari 2021 t/m 17 januari 2021

  • De noodopvang wordt voor en na de reguliere schooltijd verzorgd door de kinderopvang voor ouders die een contract hebben. Hebt u meer opvang nodig dan worden de kosten hiervan bij u in rekening gebracht. U kunt uw noodopvangvraag aanmelden bij uw kinderopvangorganisatie 
  • De noodopvang wordt tijdens de reguliere schooltijd van uw school verzorgd door de school. U kunt uw noodopvangvraag aanmelden bij uw school.
  • Kinderen met een VVE-indicatie vallen onder de kwetsbare groep en kunnen het vve programma doorlopend volgen conform de huidige afgesproken uren.


Hartelijk dank voor uw medewerking. We hopen dat de maatregelen die nu genomen gaan worden, zullen bijdragen aan de aanpak van het groeiend aantal besmettingen en dat we vanaf 18 januari alle kinderen weer mogen ontmoeten op de scholen en de kinderopvang. 

Als we meer informatie hebben brengen we u hiervan op de hoogte.
Op de website www.kindinzeeuwsvlaanderen.nl vindt u altijd actuele informatie.

Blijf gezond!

Hartelijke groet,

Namens de onderwijsbesturen voor primair onderwijs en kinderopvangorganisaties Zeeuws-Vlaanderen