De chemie van vrij experimenteren

Kinderen zijn creatief. Ze hebben een natuurlijke aandrang en vaardigheid om nieuwe dingen tot stand te brengen. Om dit proces al vroeg kracht bij te zetten, biedt kinderopvang Joepie de Poepie tijdens het speelatelier uitdagende materialen in een uitnodigende ruimte aan. De kinderen kunnen hier vrij mee experimenteren. De focus ligt hierbij op het zelf ontdekkend leren, samenwerken en oplossingen bedenken. Door zelf te experimenteren komen kinderen tot nieuwe inzichten die hen helpen een bredere kijk op de wereld te ontwikkelen. Dit zijn belangrijke skills om op terug te vallen in alle opzichten van het leven.

 

De pedagogisch medewerkers van Joepie de Poepie vinden het belangrijk om zich te blijven verdiepen in creatieve processen bij kinderen. Pedagogisch medewerker bij Joepie de Poepie, Marieke Buijsse: "Tijdens het speelatelier observeren we de kinderen om inzicht te krijgen in hun creatieve processen en interesses. Op deze manier kunnen we op het juiste moment, de nodige materialen aanbieden om het proces te bevorderen. We laten de kinderen vrij experimenteren en sturen de kinderen niet aan, zodat het creatieve proces helemaal vanuit intrinsieke motivatie kan komen. Wij zijn altijd op zoek naar verrassende, rijke en toegankelijke materialen om mee te werken en creëren een aangename en veilige werksfeer."

Bron: Kinderopvang Joepie de Poepie