‘95% gratis kinderopvang is een mooie eerste stap, kabinet moet nú doorpakken!’

Loes Ypma (voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang BMK): “Afschaffing van de kinderopvangtoeslag is een doorbraak en fantastisch nieuws voor kinderen van werkende ouders! Het kabinet laat echter een kans liggen omdat de kansenongelijkheid niet wordt aangepakt, omdat kinderen van niet-werkende ouders geen toegang krijgen. Maatschappelijke kinderopvang willen iéder kind een goede start bieden.”

"Alle ouders gaan 5% van de kosten kinderopvang betalen, onafhankelijk van hun inkomen maar helaas pakt dit nadelig uit voor de laagste inkomensgroepen. Daarom zijn we blij met de ambitie die we lezen in het regeerakkoord om de kinderopvang 100% gratis te maken.”

"Dat de verschrikkelijk complexe foutgevoelige kinderopvangtoeslag nu definitief wordt afgeschaft is natuurlijk heel goed nieuws. Dit is een enorme verbetering voor werkende ouders want kinderopvang wordt voor hen een stuk eenvoudiger en zonder risico’s. Maar het kabinet moet wel nú doorpakken met een uitbreiding naar niet-werkende ouders. Wij helpen graag mee bij de uitvoering van dit regeerakkoord zodat de kinderopvang simpel wordt en toegankelijk voor alle kinderen!"

Doorpakken

De kinderopvang wordt inkomensonafhankelijk, dat is heel goed nieuws, maar blijft afhankelijk van het werk van ouders. Dit is niet in lijn met het advies van de Raad van State, want die adviseerde na de kinderopvangtoeslagaffaire de kinderopvang onafhankelijk te maken, zowel in inkomen als het werk van ouders. De afschaffing van de kinderopvangtoeslag die nu wordt gerealiseerd is een mijlpaal, want deze heeft tot heel veel onrecht geleid. De overheid gaat de kinderopvang rechtstreeks financieren net als het onderwijs en dat is een fundamentele stap in de hervorming van de kinderopvang.

Maar het slechte nieuws is dat kinderen van ouders die niet werken, nog steeds geen toegang krijgen tot de kinderopvang. Ypma; “Hierdoor laat het regeerakkoord een steek vallen want dit vergroot de kansenongelijkheid voor kinderen. Kinderen van niet-werkende ouders beginnen nu met een achterstand op school, en ook zorgt dit regeerakkoord voor ongelijke toegang tot bijvoorbeeld sport, muziek en huiswerkbegeleidingop de BSO. Samen leren spelen in een veilige en taalrijke omgeving is enorm belangrijk, kinderopvang gun je toch iéder kind, ongeacht of ouders werken of niet? Júist voor kinderen van niet-werkende kinderen is kinderopvang belangrijk.”

Preventie

Kinderopvang draagt bij aan preventie en kan problemen voorkomen omdat de pedagogisch professionals laagdrempelige aanspreekpunten zijn voor ouders. Eén op de zes ouders spreekt regelmatig professionals van de kinderopvang, peuterspeelzaal en school over eventuele problemen in de opvoeding of om advies te vragen. Pedagogisch professionals zorgen voor een prettig opvoedingsklimaat voor kinderen die opgroeien in gezinnen waar veel spanningen zijn of waar ouders problemen hebben waardoor ze niet kunnen werken.

Kinderopvang is voorwaardelijk

Nu doorpakken is ook in het belang van de krappe Nederlandse arbeidsmarkt. Want kinderopvang is dé oplossing voor het oplossen van arbeidsmarkt tekorten in heel Nederland, omdat kinderopvang voorwaardelijk is voor jonge ouders om te kúnnen werken. Door ook kinderen van niet-werkende of werkzoekende ouders toegang te geven tot kinderopvang, vergroten we onze Nederlandse arbeidsmarktcapaciteit. En als ook de eigen bijdrage vervalt en kinderopvang gratis wordt, gaan veel ouders die nu in deeltijd werken meer werken. De coronacrisis maakt opnieuw duidelijk dat de kinderopvangsector cruciaal is om de economie draaiende te houden en te zorgen dat ouders kunnen blijven participeren op de arbeidsmarkt.

Onzekere banen in kinderopvang

Tegelijkertijd kende de kinderopvangsector zelf tot nu toe veel onzekere banen en een beperkt loopbaanperspectief. De kinderopvangsector was onderhevig aan het fluctuerende beleid van de overheid. Ypma: “Dit regeerakkoord zorgt voor meer stabiliteit en waardering van de kinderopvangsectoren hierdoor maakt het werken in de kinderopvang aantrekkelijker, kunnen we medewerkers behouden en nieuwe mensen aantrekken. Het geeft pedagogische professionals loopbaanperspectief en erkenning voor het zinvolle werk dat zij doen. De samenwerking met onderwijs, cultuur en sport is essentieel om volwaardige (combinatie)banen met aantrekkelijke arbeidscontracten te bieden. Dit kan ook bijdragen aan de verlaging van de werkdruk in het onderwijs.”

Generatie van de toekomst

Ypma: “Ieder jaar dat we er niet in slagen om voor onze kinderen eenvoudige en toegankelijke kinderopvang te realiseren, doen we hen tekort. Wij zijn er klaar voor en we zijn blij met deze mooie eerste stap die het nieuwe kabinet zet, maar pas als wordt doorgepakt kunnen we daadwerkelijk investeren in álle kinderen van onze toekomstige generaties!”

Bron: Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang