Zomerschool in Terneuzen is een succes

Behalve het VVE Zomeraanbod voor peuters met een taalachterstand is er ook dit jaar weer een Zomerschool. Directeur Sebastiaan Vanhijfte vertelt over de zevende editie van de Zomerschool in Terneuzen.

Het ontstaan van de Zomerschool 

Zo vertelt Sebastiaan: “De Zomerschool bestaat al zeven jaar en zelf ben ik ook al zeven jaar betrokken bij de Zomerschool. De laatste drie jaar ben ik werkzaam als directeur. Daarnaast werk ik als senior pedagogisch medewerker in de organisatie Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. 

Zeven jaar geleden vond de eerste editie van de Zomerschool in Terneuzen plaats. Het concept is echter niet nieuw en hebben we eigenlijk overgenomen van Vlissingen; daar bestaat het al 12 jaar. Verschillende organisaties in Zeeuws-Vlaanderen hebben de koppen bij elkaar gestoken en zo is de Zomerschool in Terneuzen geboren. Het concept van de Zomerschool is nog steeds groeiende; we proberen dit elk jaar beetje bij beetje uit te breiden.  

Het idee is om kinderen extra onderwijstijd te bieden, zodat kinderen die hier behoefte aan hebben, hier gebruik van kunnen maken. Zo schep je gelijke onderwijskansen voor ieder kind. Soms heeft een kind een moeilijk jaar achter de rug, waardoor extra ondersteuning in bijvoorbeeld vakken zoals lezen of rekenen nodig is. Dit zijn basisvaardigheden, waarbij inhalen vaak lastig blijkt.  

De Zomerschool biedt hier een oplossing voor; 12 dagen extra naar school. Op de Zomerschool krijgt een kind persoonlijke begeleiding in de vakken waar hij of zij extra hulp bij nodig heeft. Dit jaar geven we ook les aan groep 2 & 3, de jaren hiervoor was de Zomerschool voor groep 4 t/m 7. Hoe vroeger we het kind kunnen ondersteunen, des te beter!” 

Wie gaat er naar de zomerschool 

“Het mooie is aan de Zomerschool is dat de kinderen er zelf voor kiezen om hiernaartoe te gaan. De kinderen vinden het super hier en dat is ook de helft van het succes van de Zomerschool.  

Elk jaar heeft de Zomerschool een ander thema. Dit jaar is het thema wel erg toepasselijk, namelijk zomer. De kinderen leren hier met het hoofd, hart en handen. We vinden het belangrijk de kinderen hier ook écht dingen te laten ervaren. Zo zijn we bijvoorbeeld naar het strand geweest, om de kinderen op een andere manier dingen te leren en blijvende herinneringen te creëren.  

Je ziet dat de kinderen écht opbloeien op de Zomerschool; ze keren een stuk zelfverzekerder naar school, na de zomervakantie. We gaan afzonderlijk met het kind in gesprek en kijken wat hij of zij graag wil leren en dat proberen we vervolgens te matchen. Persoonlijke aandacht staat hoog in het vaandel; in elke klas is er een leraar en een assistent. Daarnaast vinden we vertrouwen en de relatie met het kind erg belangrijk. Een kind moet zich fijn en vrij voelen, dit zorgt voor een optimale leeromgeving. Ik kan het niet bestaat hier niet. We proberen de kinderen positief aan te moedigen; ik kan het NOG niet. En we zien dat deze methode werkt.” 

De Zomerschool en Corona 

“We zijn het er unaniem over eens dat het afgelopen jaar een bijzonder jaar is geweest. Dit jaar heeft op alle kinderen impact gehad; op de één meer dan de ander. Kinderen waren meer dan ooit op zichzelf toegewezen en dat brengt bepaalde uitdagingen met zich mee. 

Het lesgeven op afstand was niet altijd even makkelijk. Het geeft een kind veel verantwoordelijkheid en dit is lastig, ook voor de ouders. Niet elke ouder kan een kind evengoed met de stof helpen en dit maakt het moeilijk. Niet elk kind kan bij zijn of haar ouders terecht om vragen te stellen over de lesstof, bijvoorbeeld wanneer ouders de Nederlandse taal niet zo goed beheersen. Dit zijn allemaal uitdagingen die het lesgeven op afstand met zich mee heeft gebracht. 

Ik merk ook dat de kinderen behoefte hebben om bij elkaar te zijn, zonder het gevoel ‘ik kan jou ziek maken en jij mij’. Het is fijn dat de kinderen terug troost bij elkaar kunnen zoeken, elkaar kunnen en mogen aanraken en met elkaar kunnen spelen.”  

Het lerarentekort  

“Het lerarentekort speelt ook bij de Zomerschool. De Zomerschool vindt plaats in de zomervakantie en dat is een drempel voor veel leerkrachten. Ze moeten toch een stukje van hun vakantie ‘opgeven’. De meeste leerkrachten van de Zomerschool hebben de jaren hiervoor ook lesgegeven op de Zomerschool, maar het blijft zoeken naar docenten die willen lesgeven. Dit jaar hadden meer vraag dan plekken beschikbaar en hebben we ook kinderen moeten afwijzen.  

We verleggen onze grenzen en kijken ook buiten onze regio. Zo werkt er een leerkracht van ‘de overkant’ hier. Zij is afgelopen week 70 jaar geworden! Ook hebben we een Belgische collega en zo proberen we het tekort aan leraren op te vullen.  

Bron en foto: Lesgeven in Zeeland