'Zo ontwikkel je IKC’s aan de rand van Nederland' - Rianne Vons aan het woord

 

Zeeuws-Vlaanderen, de beste plek om op te groeien

‘Zeeuws-Vlaanderen, de beste plek om op te groeien.’ Dat is het motto waar de kinderopvangorganisaties, schoolbesturen en gemeenten in onze regio zich achter hebben geschaard. Door samenwerking en creativiteit zijn er daar inmiddels 20 IKC’s gevormd. 

Het is best een zelfverzekerd motto voor inwoners van Zeeuws-Vlaanderen, die vaak het verwijt krijgen ‘Calimero-gedrag’ te vertonen. Regelmatig hoor je hier: we zijn een vergeten stukje van Nederland, er is geen aandacht uit Den Haag voor onze problemen, en ga zo maar door. Eigenlijk is het ook nog allemaal waar. Maar met constateren en aangeven wat er niet goed gaat, red je het niet.

Situatieschets van Zeeuws-Vlaanderen

 In onze regio doet zich een voor Nederland uniek vraagstuk voor

Even een beeld van Zeeuws-Vlaanderen: 100.000 inwoners, net zoveel als Rotterdam Zuid, verdeeld over dunbevolkt gebied. Er is volop vergrijzing en ontgroening. Maar Zeeuws-Vlaanderen kent ook een gevoel van verbondenheid; we moeten het met elkaar oplossen. 

Samenwerking loont! 

‘Samen staan we sterker’, dat is de drijfveer van de samenwerkingsafspraken tussen onderwijs, kinderopvang en gemeenten. Ontstaan vanuit krimp en daling van het aantal kinderen in Zeeuws-Vlaanderen, maar ook tot bundeling van krachten en geloof in mogelijkheden. In onze regio doet zich namelijk een voor Nederland uniek vraagstuk voor: zo’n 10-12 procent van de kinderen gaat naar de (bijna) gratis opvang in België. Dit in combinatie met een ernstige demografische krimp van 25-30 procent. De jeugd gaat buiten Zeeuws-Vlaanderen studeren en komt te weinig terug. Voorzieningen staan onder druk, de kernen worden onaantrekkelijker om te wonen, en de welvaart neemt af.

Organisatiestructuren en besturen zijn belangrijk, maar naar mijn mening niet het belangrijkste

Samen met de Onderwijs Autoriteit Zeeland zijn we aan de slag gegaan, en ondanks alle ego’s en organisatiebelangen, ontstond er ook creativiteit, waardoor ruim 20 IKC’s zijn gevormd waar intensief wordt samengewerkt aan de brede ontwikkeling van kinderen.

Organisatiestructuren en besturen zijn belangrijk, maar naar mijn mening niet het belangrijkste. We moeten faciliteren dat er op de werkvloer samengewerkt kan worden. Daar moet de klus geklaard worden door bevlogen en geïnspireerde professionals.

We zijn op weg, best op een goede weg, maar er is nog veel te doen

Daarom hebben we geen energie en tijd gestopt in mogelijke fusieprocessen of overnames, maar juist in de samenwerking. We zijn trots op onze eigen IKC-scholing voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers, de PEP (Pedagogisch Educatief Professional) en op de IKC -leergang voor schooldirecteuren en managers kinderopvang.

Onze uitdaging

Hebben al deze inspanningen er nu toe geleid dat Zeeuws-Vlaanderen echt de beste plek is om op te groeien? We zijn op weg, best op een goede weg, maar er is nog veel te doen. De zorg in onze kindcentra kan nog veel beter. We zijn nog lang niet inclusief, we hebben nog te veel gefragmenteerde dagarrangementen, we hebben last van schotten tussen de organisaties en van verschil in visie. 

Gedreven door krimp en concurrentie hebben we de omslag gemaakt

Maar de wil om er meer van te maken is aanwezig. We willen de stip op de horizon met elkaar vastleggen. Gedreven door krimp en concurrentie hebben we de omslag gemaakt, en de volgende opdracht is dat binnen nu en tien jaar ieder kindcentrum een inclusieve voorziening zal zijn. Waar ieder kind welkom is en de mogelijkheden krijgt om zich optimaal te ontwikkelen op cognitief, sociaal en emotioneel gebied. Als dit lukt, dan is Zeeuws- Vlaanderen echt de beste plek om op te groeien.

Ik kan niet wachten!

Rianne Vons

Directeur-bestuurder Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen

Met dank aan https://www.zosja.nl/blog/zo-ontwikkel-je-ikcs-aan-de-grens-van-nederland/