Zeeuws-Vlaanderen krijgt 7,5 miljoen euro uit geldpot Regiodeals

Voor deze ronde van de Regiodeals waren 26 voorstellen ingediend, daarvan zijn er veertien geselecteerd. Voor deze veertien geselecteerde voorstellen is 180 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit de 950 miljoen euro die in 2018 is uitgetrokken voor de Regiodeals.

Bij de selectie van deals is naast de kwaliteit van de voorstellen gekeken naar een evenwichtige verdeling over de vier landsdelen, waarbij ook rekening is gehouden met de verdeling van de eerder gesloten Regiodeals. Ook is er volgens het Rijk gekeken naar de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de uitvoeringskracht in de regio en of concrete resultaten binnen de periode 2020-2022 kunnen worden bereikt.

Lees hier het artikel van Omroep Zeeland: https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/118169/Zeeuws-Vlaanderen-krijgt-7-5-miljoen-euro-uit-geldpot-Regiodeals 

Foto: Omroep Zeeland