Minder uitstroom van Zeeuws-Vlaamse leerlingen naar Belgische scholen door oprichting startgroepen

Afgelopen jaar signaliseerde het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) Zeeuws-Vlaanderen dit in het jaarverslag 2019-2020. Het aantal 5- tot en met 17-jarigen in Zeeuws-Vlaanderen dat in België onderwijs volgt, is toegenomen van ruim 1250 in 2016-2017 naar zo'n 1370 in 2019-2020. Dat is10% van het totale aantal leerlingen. Dat is niet goed voor het behoud van onderwijsvoorzieningen in Zeeuws-Vlaanderen.

Actie

Dit speelt al jaren en hier wordt volop actie op ondernomen. Zo zijn in alle Zeeuws-Vlaamse grensdorpen startgroepen opgericht. Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen vijf dagdelen in de week terecht bij een startgroep, waarvan drie gratis. In België mogen kinderen namelijk al vanaf 2,5 jaar naar school.

Niet alleen onderwijsvraagstuk

Volgens Gerard Langeraert van basisscholengroep Perspecto en Rianne Vons van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen duidt dit op een kanteling. Dat de algehele uitstroom naar België toch nog is gegroeid, heeft volgens hen te maken met de komst van Belgische gezinnen naar Zeeuws-Vlaanderen vanwege de lagere huizenprijzen. Oudere kinderen die meekomen, blijven vaak in België op school. ,,Deze gezinnen blijven over het algemeen op België georiënteerd", stelt Langeraert. ,,Dat is niet alleen een vraagstuk voor het onderwijs, maar voor de hele samenleving, voor het verenigingsleven, voor de leefbaarheid.”

Momenteel dragen onderwijskoepels, kinderopvang en gemeenten nog de meeste kosten. Langeraert en Vons hopen en rekenen erop dat de rijksoverheid deze overneemt. De Regiodeel voor Zeeuws-Vlaanderen die vorig jaar met het Rijk werd afgesloten en diverse verkiezingsprogramma’s bieden alvast perspectief, aldus Vons. Al is het afwachten, realiseert zij zich, wat daarvan overblijft na de verkiezingen van 17 maart.

Bron: https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/uitstroom-jongste-zeeuws-vlaamse-leerlingen-naar-belgische-scholen-alvast-gekeerd-dankzij-oprichting-startgroepen~a18a5543/