Twee jaar zomeraanbod voor peuters en kleuters met een taalachterstand werpt z’n vruchten af

Op veel plekken in heel Zeeuws-Vlaanderen mogen er kindjes drie weken van de zomervakantie gratis vier ochtenden naar de peutergroepen. Het gaat om kinderen met een taalachterstand en een Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE-) indicatie. Vorig jaar werd er gestart met dit Zomeraanbod. Momenteel zitten we midden in de zomervakantie en maken we de balans op: ook dit jaar werpt het z’n vruchten af.  

We spraken Babs van der Graaf, manager P&O, en Carla van Acker, pedagogisch medewerker, van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen over het succes van het VVE Zomeraanbod.

Nieuw: behalve peuters zijn dit jaar ook kleuters welkom

Babs: “Vorig jaar zijn we gestart met het aanbieden van het VVE Zomeraanbod aan peuters die extra taalondersteuning nodig hebben. We doen dit samen met de andere Zeeuws-Vlaamse kinderopvang organisaties, zoals Eigen Wijs en Prokino. Drie weken lang gingen deze peuters drie ochtenden per week naar de peutergroep tijdens de zomervakantie. Dit jaar is dat uitgebreid naar vier ochtenden. Nu kunnen ook kleuters gebruikmaken van het VVE Zomeraanbod. Dit jaar maken hier zo’n 250 peuters en kleuters in Zeeuws-Vlaanderen gebruik van.”

Carla is al 41 jaar pedagogisch medewerker, werkt op de Kameleon in Terneuzen en draait hier deze zomer voor het eerst mee met het VVE Zomeraanbod. Carla: “Mijn eerste week op de combigroep tijdens de zomervakantie zit erop. Dit zijn peuters vanaf 3,5 jaar oud en kleuters van groep 1 van de basisschool. Vorig jaar was er voor de jongste kleuters nog geen aanbod, dat is nieuw dit jaar. De kinderen in de groep reageren enthousiast. Ze komen juichend binnen en vinden het jammer wanneer de vier ochtenden weer voorbij zijn. Dat is een goed teken. De collega die buitenom de zomervakantie voor dezelfde combigroep staat als ik en tevens leerkracht is in het basisonderwijs, zal ook één week van de Zomer VVE verzorgen.”

Babs: “Door corona en het sluiten van de scholen en kinderopvang, ontstond de behoefte aan het extra zomeraanbod. Niet alleen kinderen op de basisschool, maar ook peuters liepen achterstanden op. Toen is er een landelijke subsidie vrijgekomen om in de zomervakantie extra aanbod op de peutergroepen te bieden. Zo zijn er ook geen kosten voor de ouders.” 

Een positief effect

Zowel Babs als Carla onderstrepen het positieve effect van het extra aanbod. Carla: “Zes weken zomervakantie is lang. Woorden als stoel, fruit en eten, begrijpen sommige peuters na die periode niet meer. Bij sommige gezinnen thuis wordt alleen gesproken in de moedertaal, het Nederlands zakt dan snel weg. Op deze manier blijven de kinderen getriggerd, houden de taal goed vast en stappen weer makkelijk in het ritme van de dag als het schooljaar weer begint. Ook de ouders reageren positief en merken hierin een groot verschil.” 

Babs: “Het is bewezen dat extra aanbod tijdens de schoolvakanties een positief effect heeft. Wij zien dit ook terug in de praktijk. Je ziet de kinderen groeien en stapjes maken. Maar heel belangrijk: het is ook leuk! De pedagogisch medewerkers doen altijd hun best om het aanbod goed en zinvol te laten zijn, maar in de zomervakantie ook om het extra leuk te maken.” 

Carla: “Deze vakantie werken we met het thema ‘zomer’. Dit thema komt overal in terug, in het taalprogramma, maar bijvoorbeeld ook het rekenen of tellen. Alles draait om doen en ontdekken. Wanneer het regent, praten we over de regen of gaan we naar buiten om het te ervaren en te voelen. Niet klakkeloos leren, maar het laten zien. Dat is belangrijk. En de kinderen hebben er zo ook plezier in.” 

Hoe ziet een dag voor de peuters en kleuters eruit?

Carla: “Eigenlijk houden we dezelfde dagindeling aan als de rest van het jaar. Zoals de kinderen gewend zijn. Dit zorgt voor herkenning en structuur. Ook worden ze opgevangen in hun eigen vertrouwde omgeving, met een voor hen bekende pedagogisch medewerker. We starten de dag in de kring en bespreken de dag van de week en het weer. Dan kijken we samen naar buiten. Daarna gaan de kinderen in groepjes spelen en een ander groepje gaat samen met de juf werken aan taal, rekenen of motorische ontwikkeling. Vervolgens eten we samen fruit, lezen we een boekje en is het daarna tijd om buiten te spelen. Tot slot is het weer tijd om een stukje taal of iets anders te leren.”

Een voorbeeld voor andere regio’s

Babs: “Ook in de andere gebieden in het land wordt dit tijdens de zomervakantie aangeboden. Maar hoe we dit in Zeeuws-Vlaanderen aanpakken is echt onderscheidend. Er is namelijk veel overleg tussen de kinderopvang organisaties, de scholen, IKC’s en de drie gemeenten in de regio om een zo goed mogelijk aanbod te kunnen bieden. Dat maakt Zeeuws-Vlaanderen de beste plek om op te groeien, door de hechte samenwerking."

Een compliment voor alle pedagogisch medewerkers

Babs: "Tot slot wil ik een compliment geven aan alle pedagogisch medewerkers die zich deze zomer inzetten voor het VVE Zomeraanbod. Het was een bijzondere en zware periode door corona, dus we zijn super blij dat de pedagogisch medewerkers voor het tweede jaar op rij dit gewoon weer doen. Het is best lastig om mensen te vinden in de vakantieperiode. Je merkt dat iedereen toe is aan vakantie, wat heel begrijpelijk is. Dus complimenten voor alle medewerkers die de Zomer VVE ook dit jaar weer mogelijk maken!"


Het VVE Zomeraanbod is deze zomer weer een succes gebleken. Met dank aan alle pedagogisch medewerkers, de betrokken kinderopvangorganisaties, de scholen en de drie gemeenten. We zien extra taalontwikkeling en positieve resultaten door het vasthouden van de structuur van de peutergroep. Daarom wordt ook dit jaar het VVE-aanbod verlengd in de herfst- en de kerstvakantie.