Startgroepen voor peuters in Zeeuws-Vlaanderen zijn een succes

De startgroepen voor peuters in Zeeuws-Vlaanderen worden steeds vaker bezocht. In totaal zijn er 258 peuters die de groepen bezoeken, verdeeld over 9 woonkernen.

Er gaan echter nog altijd 200 peuters, 600 bassisscholieren en 600 middelbare scholieren uit Zeeuws-Vlaanderen naar België. Dit scheelt Dit scheelt Zeeuws-Vlaamse scholen 8,75 à 10 miljoen euro aan inkomsten op jaarbasis.

In 2011 werd de eerste startgroep geopend. Deze groepen vallen echter buiten de structurele financiering, waardoor ze extra geld komen. Ouders betalen slechts voor twee van de vijf dagdelen per week. De rest van de financiering moet elders gehaald worden. Zo worden er bijvoorbeeld gelden aan besteed die Zeeuws-Vlaamse scholen voor fusies hebben ontvangen, maar dit is slechts voor een beperkte tijd beschikbaar. De organisatie is dan ook aan het lobbyen in Den Haag om hier structureel geld voor te krijgen.

Bron: PZC