Regiodeal 'Zeeuwen, zelf aan zet'

Met het programma Zeeland in Stroomversnelling en de eerdere Regio Deal is ingezet op het versterken van de Zeeuwse economie en het vestigingsklimaat. Die investeringen hebben al een positief effect. De economie groeit met 1,3%, de werkloosheid daalt tot onder de 3% en de krapte op de arbeidsmarkt neemt verder toe. Tegelijkertijd is de sociale structuur nog steeds kwetsbaar. Dat geldt in het bijzonder voor Zeeuws-Vlaanderen. Daarom gaan we werken aan demografische ontwikkelingen als krimp en vergrijzing, verder investeren in innovatiekracht en de opgaven waar we als grensregio mee te maken hebben, transitievraagstukken en het versterken van een nog steeds kwetsbare sociale cohesie.

Op 2 december is de ingediende regiodeal ‘Zeeuwen, zelf aan zet’ gepresenteerd in basisschool De Statie in Sas van Gent. Download hier het plan. 

De regio deal is een van de twintig projecten die bij Den Haag zijn ingediend voor subsidies. De startgroepen zorgen ervoor dat meer kinderen in Nederland op school bijven, maar scholen, kinderopvang en gemeenten moeten dat nu wel zelf betalen. - Bron PZC