Platteland dreigt kind van de rekening te worden: ‘Niet al het geld mag naar de grote steden’

Loopt Zeeuws-Vlaanderen straks geld mis? Het platteland dreigt bij de verdeling van rijksgelden het kind van de rekening te worden. De betrokken gemeenten zijn daarom een grote lobby begonnen om ervoor te zorgen dat er ook voldoende geld naar de regio’s buiten de Randstad gaat. ,,Ik vind niet dat alles naar de grote steden moet”, zegt wethouder Jack Werkman van de gemeente Sluis. In de PZC van 2 mei verscheen dit artikel.

30 miljard euro

Het gaat om het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten. De rijksoverheid verdeelt via dat fonds jaarlijks zo’n 30 miljard euro. Er wordt al langere tijd over gesproken om dat op een andere manier te doen. 

Waar dat toe leidt, is nog onduidelijk. Tot nu toe wijst alles erop dat er vooral meer geld gaat naar de steden en minder naar het platteland. Dat leidt tot veel commotie. In februari besloot Raymond Knops, die toen Kajsa Ollongren verving als minister, de plannen uit te stellen tot 2022 om nieuwe berekeningen te laten doen.

Massief plattelandsgeluid

De P10 is er niet gerust op en heeft daarom alle andere plattelandsgemeenten een brief gestuurd, met het verzoek de lobby tegen de nieuwe verdeling te steunen. ,,We moeten zorgen dat er voldoende middelen komen voor het vitaal houden van ons platteland en voorkomen dat er een doorgaande focus is op de steden en de versterking van de Randstad”, zo staat in de brief. De P10 wil met de actie ‘een massief plattelandsgeluid’ laten horen.

Dat is voor een groot deel van Zeeland maar ook voor vele andere gebieden buiten de Randstad van belang, zegt Jack Werkman. ,,Ik hoop dat we daar goed uitkomen en dat er een eerlijke verdeling komt tussen de grote, de middelgrote en de wat kleinere gemeenten.” Het platteland mag niet worden vergeten, zegt de wethouder. ,,Ik heb nu vaak het idee dat de periferie er maar een beetje bijhangt.”

Leefbaar en vitaal

Plattelandsgemeenten krijgen naar verhouding vaak minder geld omdat ze bijvoorbeeld niet over een centrale kern beschikken of omdat mensen meer voor elkaar zorgen, waardoor er minder een beroep wordt gedaan op sociale voorzieningen. Maar, zo zegt de P10, de uiteindelijke kosten zijn zeker niet lager. Investeringen zijn hard nodig om het platteland leefbaar en vitaal te houden, zeker als krimp en vergrijzing toeslaan. 

De huidige coronacrisis versterken de zorgen alleen maar, zegt Werkman. ,,Heel veel gemeenten gaan daar problemen van ondervinden. De gezondheid staat nu uiteraard voorop, maar we staan ook de komende jaren voor grote opgaven. In het licht van Covid-19 ben ik daarom benieuwd wat dat gaat betekenen voor de herziening van het gemeentefonds.”

Lees hier het PZC artikel.