Ook in de herfst- en kerstvakantie: peutergroep voor kinderen met taalachterstand

Wat een succes was de zomer-VVE in de afgelopen zomervakantie! Maar liefst 193 peuters deden mee in Zeeuws-Vlaanderen. De zovmer-VVE werd 3 weken ingezet. De resultaten mogen er zijn: er zijn aantoonbare verschillen te merken bij kinderen die het aanbod wel en niet gevolgd hebben. Denk aan extra taalontwikkeling en positieve resultaten door het vasthouden van structuur van de peutergroep. Daarom wordt het VVE-aanbod verlengd in de herfst- en de kerstvakantie. Tijdens deze vakantie krijgen deze peuters 1 week VVE aangeboden voor 3 dagdelen per week, zonder kosten. De Gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis slaan de handen ineen om deze vakantie-VVE samen met de Zeeuws-Vlaamse kinderopvangorganisaties mogelijk te maken. 

Hoe en wanneer? 

  • Peuters met een VVE-indicatie krijgen tijdens de herst- en de kerstvakantie 1 week VVE aangeboden voor 3 dagdelen per week.
  • Er zijn voor ouders GEEN kosten verbonden aan de Vakantie-VVE.
  • Het vakantie-VVE aanbod vindt plaats op de eigen kinderopvanglocatie of op een locatie dichtbij als de eigen locatie gesloten is.
  • Invulling van de dagen gebeurt in overleg tussen de ouders en de eigen kinderopvanglocatie. 

Voor Wie? 

  • Voor alle VVE-peuters
  • De peuters moeten wel ingeschreven staan bij een kinderopvangorganisatie die een VVE aanbod heeft. 

 

Bekijk hier de flyer met alle informatie over de Vakantie-VVE in de herfst- en kerstvakantie.