De scholen en kinderdagopvang gaan weer open vanaf 8 februari 2021

Open

De overheid heeft bekend gemaakt dat vanaf 8 februari onze kinderdagopvang en scholen weer opengaan. Iedereen heeft uitgekeken naar dit moment. De kinderen willen graag terug naar vriendjes en vriendinnetjes. Terug naar hun pedagogisch medewerker of juf of meester. En ook zij willen de kinderen graag weer zien en samen met ze aan de slag in de groep.

Dank

In de afgelopen periode leverde u een geweldig presentatie om het werken thuis met de zorg en het begeleiden van de kinderen te combineren. Daar hebben wij enorm respect voor! 

Ook voor onze professionals spreken we nogmaals uit dat we trots zijn op de wijze waarop zij in deze bijzondere omstandigheden er voor de kinderen zijn en ze begeleiden. 

We hebben het samen gedaan en zullen het nu wellicht meer dan ooit samen moeten doen!

Verantwoord, veilig en uitvoerbaar 

We gaan open, dat is wat we weten. We willen dat verantwoord veilig en uitvoerbaar kunnen realiseren. De komende dagen gebruiken we om de wijze van openstelling per school en kinderdagopvang goed voor te bereiden. Voor een kleine opvang of school zal dat er weer anders uit kunnen of zelfs moeten zien dan een grotere locatie en kan het misschien per dag verschillen omdat we te maken zullen krijgen met wisselende omstandigheden. Dit zal ook afhankelijk zijn van de voorschriften voor opening van de rijksoverheid. Deze protocollen zijn nu nog niet allemaal beschikbaar. 

Voor de wijze van openstelling zal per locatie overleg worden gevoerd met het kinderopvang- en schoolteam en met hun oudergeledingen. U ontvangt van uw school en kinderopvang zo snel als mogelijk is bericht over hoe het voor uw locatie is geregeld.

Kinderdagopvang 0-4 jaar 

De peutergroepen en het kinderdagverblijf zijn vanaf aanstaande maandag geopend. Uw kinderen kunnen weer gebruik maken van de opvang. 

Buitenschoolse opvang 4-12 jaar

De buitenschoolse opvang mag helaas nog niet open.

Noodopvang na schooltijd 4-12 jaar

De Buitenschoolse Opvang (BSO) blijft alleen geopend voor het bieden van noodopvang aan kinderen waarvan één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Aanmelden kunt u doen via uw kinderopvangorganisatie.

Vertrouwen

De grote flexibiliteit die we de afgelopen periode bij u  en bij onze teams hebben gezien, hebben we ook in de komende tijd nodig. Wij willen niets liever dan goed onderwijs en veilige opvang bieden aan uw kind(eren). We zijn blij hen maandag ondanks alle nieuwe corona maatregelen te verwelkomen. Wij hebben vertrouwen in u en omgekeerd vragen wij ook om uw vertrouwen en begrip voor de wijze waarop we de openstelling lokaal vormgeven in samenspraak met de oudergeledingen. 

Tot slot

De afgelopen maanden waren meer dan bijzonder te noemen en ervaarde iedereen vast verschillende emoties. We benadrukken dat u altijd – via uw pedagogisch medewerker, de meester, of juf of leidinggevende– contact op kunt nemen met ons voor overleg, meedenken, advies of een luisterend oor.